Актуални новини

  • 25.03.2020
   ИЗВЪНРЕДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

   В момент на извънредно положение, когато предлагането на стоки и услуги се извършва предимно онлайн, екипът на „Дейта Корп“ ООД апелира да не подценявате сигурността на личните данни!

   Датата 25 май 2018 г. разбуни духовете в българския малък и среден бизнес. Това е датата, в която Регламент  (ЕС) 2016/679 влезе в сила и грубо казано „стартира“ своето задължително действие за всички държави-членки на ЕС. Общият Регламент за защитата на данните въвеж;

   Виж повече
   Сподели
  • 16.04.2019
   ВАЖНО! Нерегламентирани обучения в областта на защитата на личните данни

   Във връзка с постъпилите множество запитвания относно обучения в сферата на защита на личните данни, предлагани от редица организации, включително под формата на сертификационни обучителни курсове, Комисията за защита на личните данни информира, че не е оторизирала нито една организация или обучителен център да провежда обучения в областта на защитата на личните данни от нейно ;

   Виж повече
   Сподели
  • 12.10.2018
   Twitter с първо разследване за нарушения по GDPR

   Регулаторът в Ирландия е започнал да разследва Twitter във връзка със съмнения, че пристъпва правилата за неприкосновеност на личния живот, заложени в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Поводът е, че компанията е отказала да даде подробности за това каква информация за потребителите събира, когато те кликнат върху линк в някой туит.  


   Когато човек пусне връ;

   Виж повече
   Сподели
  • 23.07.2018
   Комисията за личните данни ще може да влиза в медии и да претърсва компютрите им
   • Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) ще може да извършва проверки в медии с право да влиза във всички помещения на редакцията и на достъп до всеки компютър и друго техническо средство за предаване на данни, както и право да изисква достъп до всички данни и до цялата информация, с едно-единствено изключение – няма да има право да иска разкриване на източниците на;
   Виж повече
   Сподели
  • 03.07.2018
   Google превърна стотици фирми в нарушители на GDPR
   • Стотици фирми се оказваха нарушители на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) заради спорни действия от страна на интернет гиганта Google. За това алармираха представители на рекламния бизнес, пише Reuters.
   • Казусът се заплита след решението на Google да отложи влизането си в консорциум от компании, предлагащи реклама в интернет. Ходът на гиганта се отрази;
   Виж повече
   Сподели
  • 28.05.2018
   Фирмите не обърнаха внимание на GDPR и затова не са готови
   • Според него Комисията е направила достатъчно да информира бизнеса за новия европейски регламент
   • Българските фирми не са готови да работят в съответствие с новия Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR). Причината е, че въпреки не малкото разяснения от страна на Комисията за защита на личните да;
   Виж повече
   Сподели
  • 25.05.2018
   Как GDPR ще се отрази на работата на лечебните заведения
   • Едва ли някой читател е пропуснал новината, че от 25 май тази година влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г., по-известен като General Data Protection Regulation (GDPR). Комисията за личните данни публикува на страницата си 10 практически стъпки за прилагане на регламента, но до този момент няма указания към отделните сектори по отношение на прилагането му. Виж повече
    Сподели
  • 25.05.2018
   Приети са нови правила за обработване на лични данни от европейските институции
   • На 23 май 2018 г., представители на Съвета на ЕС и Европейския Парламент се споразумяха за нов Регламент относно боравенето с лични данни на ниво Европейски институции и от други органи на ЕС. Новите правила са съобразени с Общия регламент за защита на данните (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г.
   • Новите разпоредби ще се прилагат за обработването на данни от инс;
   Виж повече
   Сподели
  • 25.05.2018
   КЗЛД получи още едно признание за усилията и работата си в защита правата на физическите лица
   • С Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който започва да се прилага от 25 май 2018 г. се създава Европейски комитет за защита на личните данни (EDPB). Комитетът е орган на ЕС и притежава правосубектност. Съставен е от ръководителя на всеки орган за защита на данните и на Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS), или от съответните им представители.;
   Виж повече
   Сподели
  • 25.05.2018
   Започва прилагането на Общия регламент за защита на данните
   • От днес, 25 май 2018 г. в Европейския съюз започва прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
   • На 6 април 2016 г.;
   Виж повече
   Сподели
  • 07.04.2018
   Подаване на жалби
   • ВАЖНО! За да подадете по електронен път жалба до КЗЛД (чрез сайта или на електронната поща на КЗЛД), жалбата трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (моля, вижте указанията, дадени по-долу). КЗЛД не разглежда жалби, сканирани и подадени чрез сайта или на електронната поща на КЗЛД, които не са подписани с електр;
   Виж повече
   Сподели
  • 07.04.2018
   Правителството одобри промени в Закона за защита на личните данни, които изменения синхронизират българското законодателство с европейския Общ регламент за защита на личните данни (GDPR).
   • Новият европейски регламент задава новата правна рамка на ЕС в областта на защитата на личните данни. На практика тази правна рамка установява:
    • общ режим за защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и относно свободното движение на лични данни;
    • специален режим за защитата на физическите лица по отношен;
   Виж повече
   Сподели
  • 07.04.2018
   Практически насоки на КЗЛД в кои случаи не е необходимо съгласие за обработване на лични данни
   • Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR):
   • a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за;
   Виж повече
   Сподели
  • 07.04.2018
   КЗЛД изрази становище относно обработването на лични данни от Прокуратурата на Република България при публикуване на прессъобщения и предоставяне на информация за журналистически цели
   • На 22 юни 2018 г. КЗЛД прие становище в отговор на постъпило запитване от Главния прокурор на Република България, относно приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 при публикуване на прессъобщения и предоставяне на информация за журналистически цели от Прокуратурата на Република България.
   • В своето становище КЗЛД прави анализ на поставените въпроси при прилагане на нови;
   Виж повече
   Сподели

  Страница 1 от 4

  Запитай тук