Правила за ползване на сайта

  • Авторски права
    Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без писмено разрешение на собствениците на https://www.data-corp.bg и/или неговите партньори е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на www.data-corp.bg , посочване на източника и добавяне на линк www.data-corp.bg .
  • Потребители
    Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата на www.data-corp.bg всеки потребител е длъжен да се запознае с настоящите Правила за ползване на сайта, като при прочитането и запознаването с тях, той удостоверява, че при следващо ползване (зареждане на www.data-corp.bg ) той е съгласен с тях. Всеки потребител има правото да използва услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта www.data-corp.bg , не може да бъде причина за предявяване на негови искове към www.data-corp.bg и неговите собственици.
  • Отговорност
    Пълната информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, като нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица не е гарантирана от „Дейта Корп“ ООД (собственик на www.data-corp.bg ). „Дейта Корп“ ООД (собственик на www.data-corp.bg ) не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални искове и вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на www.data-corp.bg . Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без писмено разрешение на собствениците на www.data-corp.bg и/или неговите партньори е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на www.data-corp.bg, посочване на източника и добавяне на линк www.data-corp.bg .
  • Общи разпоредби
    Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между всеки потребител на сайта www.data-corp.bg и информацията и услугите, публикувани в него. Всеки потребител има правото да използва информацията на сайта единствено за лични/нетърговски цели. Тези общи условия представляват договореност (ДОГОВОР) между всеки потребител на сайта и „Дейта Корп“ ООД, с който получавате правото да използвате безплатно сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията, описани в настоящите правила. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата всеки потребител се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължава да ги спазва. В случай че потребител на www.data-corp.bg не е съгласен с всички общи условия за ползване, то би следвало този потребител да не използва сайта за никакви цели.


  Запитай тук